Sichtbar Wohlfuehlen. Aesthetische Zahnfleischbehandlungen.

…door regelmatig controles

Een regelmatige controle zorgt ervoor dat aandoeningen vroegtijdig worden ontdekt. Door gebruik te maken van laser-fluorescentie kan men de verkleuringen van bacteriële laesies onderscheiden. De laser meet ook verslechteringen die voor het oog onzichtbaar zijn. Op die manier kunnen kleine cariësplekjes gedurende langere periodes in de gaten worden gehouden en in tegenstelling tot het krabben met een conventioneel haakje beschadigt het licht de tand niet.