Sichtbar Wohlfuehlen. Aesthetische Zahnfleischbehandlungen.

…door biofilmmanagement

Bacteriën veroorzaken cariës en paradentose. Zonder bacteriën gaf het dergelijke aandoeningen niet. Bacteriën hebben gedurende een langere periode een ongestoord milieu nodig om zich ongehinderd te verspreiden en hun gastheer, de mens, schade te berokkenen. Het is ook niet meer dan logisch dat men voorkomt dat bacteriën de tijd en ruimte hebben om zich ongestoord op een bepaalde plek te settelen.