Behandlung mit Biss. Kraftvoll zubeissen.

…rondom de tand

Het parodontium verbindt de tand met het bot. Ook dit gedeelte kan ziek worden. Overbelasting en ontstekingen zijn hiervan meestal de oorzaak. Indien de oorzaak wordt vastgesteld kan het probleem ook relatief snel worden verholpen. Zelden zijn vergaande ingrepen nodig.