Behandlung mit Biss. Kraftvoll zubeissen.

…zonder tand

Indien één of meer tanden ontbreken, richt de restauratie zich vooral op de resterende tanden. Het geeft hiervoor geen standaard oplossing of beste behandelmethode.