Behandlung mit Biss. Kraftvoll zubeissen.

…aan de tand

Cariës, barsten, erosie en abrasie stellen processen in werking die de tand stukje bij beetje afbreken. Het is daarom belangrijk bijtijds in te grijpen. Wordt de schade vroeg genoeg geconstateerd, dan is de omvang van de restauratie geringer en heeft de restauratie een langere levensduur. Ook de toegepaste techniek is bepalend voor de mate waarin de gezonde tand wordt beschadigd. Daarom stellen wij graag enkele navolgenswaardige technieken aan u voor die het gezonde tandweefsel ontzien. Het gaat hierbij om restauraties met composiet en glasvezel.